074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com

คณะพยาบาลศาสตร์

Last update: 2023-05-15 17:11:18


 • หลักสูตรที่เปิดสอน

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


  ค่าเทอม  

    อัตราค่าเล่าเรียน 26,000 บาท/เทอม


  เรียนจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ?

  - หน่วยงานโรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน

  - หน่วยงานของศูนย์สุขภาพจิต

  - หน่วยงานสาธารณสุข

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  เว็บไซต์  : https://nur.tsu.ac.th/

  Facebook  : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะพยาบาลศาสตร์