074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com

กองทุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคมของนิสิต

เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการของนิสิตและการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ประกาศ/รายละเอียดของกองทุน