074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com

เครื่องแต่งกาย

Last update: 2023-10-30 15:30:37

ระเบียบเครื่องแบบนิสิต ชุดพิธีการ ชุดพละของมหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขตสงขลา และ วิทยาเขตพัทลุง


นิสิตสามารถซื้อชุดพิธีการที่ถูกระเบียบได้จากร้านค้าต่างๆ ที่มีจัดจำหน่าย
(กระโปรงสีเทา,กางเกงสีเทา,เสื้อนิสิตสีขาว)
 มหาวิทยาลัยได้จัดจำหน่ายเครื่องหมาย
(กระดุม, เนคไท, เข็มตามหาวิทยาลัย , เข็มขัดและหัวเข็มขัด, ที่หนีบเนคไท)
รวมถึงชุดที่ถูกต้องตามระเบียบ โดยสามารถสั่งซื้อได้ ดังนี้

วิทยาเขตสงขลา
- จำหน่าย ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา08.30 - 16.30 น.
-  การสั่งซื้อออนไลน์ ให้รอประกาศอีกครั้ง
- หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่...
- 074-317600 ต่อ 7425 หรือ 7428 (ในเวลาราชการเท่านั้น)

วิทยาเขตพัทลุง
- นิสิตชั้นปีที่ 1
- สั่งซื้อทางระบบออนไลน์
- https://pt.tsu.ac.th/shop/index.php

โดยสามารถมารับสินค้าได้ในวันรายงานตัว
- นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
- จำหน่าย ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
- ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา08.30 - 16.30 น.

กรณีสั่งผ่านระบบออนไลน์ให้นิสิตตรวจสอบรายละเอียดสินค้า ขนาดไซส์ ให้ถูกต้อง
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่
https://www.facebook.com/ร้านสวัสดิการ-มหาวิทยาลัยทักษิณ-วิทยาเขตพัทลุง-328518268004881
- 074-624402
- 085-8433499 เครื่องแต่งกาย