074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com

ทุกเพศเสมอภาค ม.ทักษิณ ให้สิทธิแต่งกายตามเพศวิถี

Last update: 2023-10-26 10:04:01
#มหาวิทยาลัยทักษิณ คือมหาวิทยาลัยแรก ที่มีระเบียบอนุญาต การแต่งกายของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ข้ามเพศ
"แนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตมีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560 ซึ่งอนุญาตให้นิสิตแต่งกายเข้าชั้นเรียน เข้าสอบวัดผล เข้าฝึกปฎิบัติงาน และแต่งชุดครุยตามเพศวิถีตนได้ โดยตั้งแต่ออกประกาศฉบับนี้เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ยังไม่มีปัญหาหรือความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้น ซึ่งประกาศของมหาวิทยาลัย ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า หากผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหงผู้ร่วมงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชน ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศวิถีทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดถือว่าผิดวินัย"

ประกาศ
 แนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตมีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560


ทุกเพศเสมอภาค ม.ทักษิณ ให้สิทธิแต่งกายตามเพศวิถี